Maatregelen TAF verspreiding coronavirus

Beste lessers en ouders,

Vorige week hebben jullie van ons bericht gekregen over de maatregelen van Tennis Academie
Friesland betreffende de verspreiding van het coronavirus. Op basis van adviezen van medisch
experts en het RIVM zijn er zondagavond 15 maart nieuwe, strengere maatregelen genomen door de
overheid. Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet zondag
besloten om alsnog de scholen en de kinderopvang in Nederland te sluiten. Horecagelegenheden en
sportclubs moeten vanaf zondag 18.00 uur de deuren sluiten tot en met 6 april.
Vanzelfsprekend conformeren we ons aan deze maatregelen en hebben daarom besloten om per
direct te stoppen met het uitvoeren van de tennislessen. Sowieso tot en met 6 april verzorgen we bij
geen enkele vereniging groepslessen of prive lessen. Hoe de periode na 6 april eruit zal gaan zien is
nog onduidelijk, maar om toch enige duidelijkheid en rust te creëren in deze onzekere tijd hebben
we daarnaast besloten om de start van de zomerlessen uit te stellen tot na de meivakantie.

Wat betekent dit concreet voor onze lessers;

Tennissers die les hebben gedurende het huidige winterseizoen 2019-2020
Tot en met 6 april geven onze trainers geen enkele tennisles. Wel proberen we alle lessen van het
winterseizoen volledig te geven. We hebben exact in kaart welke lesgroepen nog hoeveel weken les
moeten krijgen zoals omschreven in hun gekozen lespakket. Het streven is om deze lessen volgens
het huidige lesschema uit te voeren in de weken tussen 6 april en 24 april (start meivakantie), mits
de dan geldende maatregelen dit toelaten. Over de lesdata informeren we onze groepen bijtijds. De
zomerlessen starten dan na de meivakantie, te weten vanaf maandag 4 mei. Wanneer maatregelen
het niet mogelijk maken de lessen voor de meivakantie uit te voeren, dan starten we na de
meivakantie met eerst nog één week tennislessen van het winterseizoen. De zomerlessen starten
dan vanaf maandag 11 mei. Voor die lesgroepen die dan nog niet alle lessen van het winterseizoen
gekregen hebben, organiseren we een nog later te bepalen alternatief programma.

Tennissers die les willen gedurende het zomerseizoen 2020

Zoals hierboven besproken hebben we reeds besloten om de start van het zomerseizoen op te
schuiven tot na de meivakantie, de eerste lesdag is dan 4 mei. Alleen wanneer maatregelen het
onmogelijk maken het restant van de winterlessen uit te voeren voor 4 mei, dan schuift de start van
de zomerlessen op naar 11 mei. In beide gevallen bieden we gewoon het reguliere lespakket aan van
16 zomerweken zoals beschreven in ons inschrijfsysteem. Aangezien we later starten dan gepland
gaan we ook langer door. We gaan door met de zomerlessen tot half oktober en zullen voor de
herfstvakantie alle lessen gegeven hebben. De lessers die zich reeds opgegeven hebben voor de
zomerlessen kunnen hun inschrijving dus gewoon laten staan. De lessers die zich nog niet hebben
opgegeven, maar wel graag willen lessen deze zomer, kunnen zich dus ook gewoon online inschrijven
voor de zomerlessen.

Wanneer blijkt dat het kabinet verdere maatregelen neemt die bovenstaande planningen onmogelijk
maakt, dan informeren we onze lessers daar wederom tijdig over via website en de sociale media.
We hopen dat een ieder begrip heeft voor de genomen maatregelen en dat we na deze roerige
periode, komende zomer alsnog veel plezier mogen hebben op de tennisbanen.

Inschrijven kan via deze link http://tennisacademiefriesland.nl/inschrijven/

Met sportieve groet,
Team Tennis Academie Friesland