WORD LID VAN LTC IJLST

Contactpersonen

LTC IJlst

Op deze pagina vindt je alle informatie over onze club met betrekking tot de contactpersonen van de verschillende commissies.

Algemeen bestuur

Voorzitter A. de Boer Wilhelminastraat 2a 06-29 30 64 04
abelenstra5@hotmail.com
Secretaris S.B. Slot Galamagracht 2 06-24 68 23 83 susanne_slot@hotmail.com
Penningmeester. D. Slot Westergoleane 35 53 26 93
dbm.slot@gmail.com
Baanonderhoud C. de Jong Westergoleane 21 53 18 38
cor.jong@ziggo.nl
Jeugdcommissie
Public Relations J. de Vries

E. Schreur

A. Wessels

06-22 68 23 38

06-12 99 27 22

06-42 11 72 32

Technische commissie

Wedstrijdleiding
E. de Jong Skerwal 18 Oosthem 06-10374300
elbrich_de_jong@hotmail.com
R. Bosma De Smak 4 06-14535138
rudybosma@gmail.com

Jeugd commissie

M. vd. Meulen Eegracht 102 53 16 17
vandermeulen63@home.nl
B. de Wolff Holtropweg 17 53 31 83
bert.dewolff1969@gmail.com
J. Veldhuizen W.M. Oppedijkstr.10-a 53 35 05
hesseldijkstra@icloud.com

Kantine commissie

M. vd. Meulen
Eegracht 102
53 16 17
vandermeulen63@home.nl
A. de Jong J.W.Frisostraat 60, Sneek 06-55 81 20 94
aukedejong15@hotmail.com
K. Bremer
Lantingawerf 29
06-54 77 10 68
Voor vragen betreft de kantine kan je een email sturen naar kantineltcijlst@gmail.com of het contactformulier invullen.

Baancommissie

C. de Jong Westergoleane 21 53 18 38
cor.jong@ziggo.nl
H. Haanstra Jonker Rispenstraat 14 41 20 65
henkhaanstra@live.nl
D. Bouma Mientlan 19 53 17 58
dominicusbouma@home.nl
E. Postma Croleskwartier 75 53 31 66
eeuwe.postma@home.nl
J. de Jong W.M. Oppedijkstraat 9 06- 52 60 15 81
jildertdejong@hotmail.com

Tennisles

Tennis Academie Friesland A. Bulthuis De Tsjalk 21 53 12 47
arnoud@tennisacademiefriesland.nl

Ledenadministratie

Aan-en afmeldingen D. Slot Westergoleane 35 53 26 93  dbm.slot@gmail.com

Website LTC-IJlst

www.ltc-ijlst.nl R. Bosma De Smak 4 06-14 53 51 38 rudybosma@gmail.com

Redactie Clubblad

Redacteur/lay out

D. Slot Westergoleane 35 53 26 93
dbm.slot@drylts.nl
J. Snoek De Skûte   8 53 25 27
jansn@ziggo.nl

Bezorging

D. Bouma Mientlan 19 53 17 58
durkjebouma@home.nl

Drukken

Keetman Simmerdyk 2 Sneek 41 20 04
Terpen 2 53 24 30

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het nieuws en ontvang het clubblad per email. Als lid van de vereniging krijg je automatisch de nieuwsbrief. Tweemaal per jaar verschijnt ons clubblad en in dit blad komen nagenoeg alle op deze site staande onderwerpen terug. Verder staan in dit blad leuke verhalen over de competitie-teams, leden en andere opmerkelijke gebeurtenissen.

U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@ltc-ijlst.nl. We zullen uw gegevens met respect behandelen. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door hieronder te klikken, stemt u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.