WORD LID VAN LTC IJLST

Contactpersonen

LTC IJlst

Op deze pagina vindt je alle informatie over onze club met betrekking tot de contactpersonen van de verschillende commissies.

Algemeen bestuur

Voorzitter H. Nijland Bockamastraat 25 53 16 38  henkenijland@gmail.com
Secretaris S.B. Slot Galamagracht 2 06-24 68 23 83 susanne_slot@hotmail.com
Penningmeester. D. Slot Westergoleane 35 53 26 93
dbm.slot@gmail.com
Baanonderhoud C. de Jong Westergoleane 21 53 18 38
cor.jong@ziggo.nl
Jeugdcommissie
Public Relations J. de Vries

E. Schreur

A. Wessels

06-22 68 23 38

06-12 99 27 22

06-42 11 72 32

Technische commissie

Wedstrijdleiding A. de Boer Wilhelminastraat 2a 06-29 30 64 04
abelenstra5@hotmail.com
Secretaris E. de Jong Skerwal 18 Oosthem 06-10374300
elbrich_de_jong@hotmail.com
R. Bosma De Smak 4 06-14535138
rudybosma@gmail.com
J. Greydanus W.M. Oppedijkstr 32 06-51 68 97 43
jaccogrey@gmail.com

Jeugd commissie

M. vd. Meulen Eegracht 102 53 16 17
vandermeulen63@home.nl
B. de Wolff Holtropweg 17 53 31 83
bert.dewolff1969@gmail.com
J. Veldhuizen W.M. Oppedijkstr.10-a 53 35 05
hesseldijkstra@icloud.com

Kantine commissie

A.M. Huisman Ald Rien 20 (Oosthem) 06-29 42 44 94
annemarijkehuisman92@gmail.com
A. de Jong J.W.Frisostraat 60, Sneek 06-55 81 20 94
aukedejong15@hotmail.com
S. de Vries De Himmen  18, Oosthem 06-14 35 06 62
sytze@devriesstukadoors.nl
E. Schreur Galamagracht 2 06-12 99 27 22
evert@wapenvanijlst.nl
K. Bremer Lantingawerf 29 06-54 77 10 68

Voor vragen betreft de kantine kan je een email sturen naar kantineltcijlst@gmail.com of het contactformulier invullen.

Baancommissie

C. de Jong Westergoleane 21 53 18 38
cor.jong@ziggo.nl
H. Haanstra Jonker Rispenstraat 14 41 20 65
henkhaanstra@live.nl
D. Bouma Mientlan 19 53 17 58
dominicusbouma@home.nl
E. Postma Croleskwartier 75 53 31 66
eeuwe.postma@home.nl
J. de Jong W.M. Oppedijkstraat 9 06- 52 60 15 81
jildertdejong@hotmail.com
H. Eiling Uilenburg 4 53 18 93
h.eiling@kpnplanet.nl

Tennisles

Tennis Academie Friesland A. Bulthuis De Tsjalk 21 53 12 47
arnoud@tennisacademiefriesland.nl

Ledenadministratie

Aan-en afmeldingen D. Slot Westergoleane 35 53 26 93  dbm.slot@drylts.nl

Website LTC-IJlst

www.ltc-ijlst.nl R. Bosma De Smak 4 06-14 53 51 38 rudybosma@gmail.com

Redactie Clubblad

Redacteur/lay out

D. Slot Westergoleane 35 53 26 93
dbm.slot@drylts.nl
J. Snoek De Skûte   8 53 25 27
jansn@ziggo.nl

Bezorging

D. Bouma Mientlan 19 53 17 58
durkjebouma@home.nl

Drukken

Keetman Simmerdyk 2 Sneek 41 20 04
Terpen 2 53 24 30

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het nieuws en ontvang het clubblad per email. Als lid van de vereniging krijg je automatisch de nieuwsbrief. Tweemaal per jaar verschijnt ons clubblad en in dit blad komen nagenoeg alle op deze site staande onderwerpen terug. Verder staan in dit blad leuke verhalen over de competitie-teams, leden en andere opmerkelijke gebeurtenissen.

U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@ltc-ijlst.nl. We zullen uw gegevens met respect behandelen. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door hieronder te klikken, stemt u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.