Het nieuws van LTC IJlst

Tennislessen 2019; Tennis Academie Friesland verzorgt voor u de tennislessen

Net zoals afgelopen jaren is Tennis Academie Friesland de tennis organisatie die de tennislessen zal verzorgen. Met gemotiveerde en gediplomeerde collega’s verzorgt TAF op dit moment voor 10 tennisverenigingen in Friesland de tennislessen, waaronder LTC IJlst. Daarnaast organiseert TAF tenniskampen en clinics en biedt ze daar waar nodig verenigingsondersteuning. Naast het verzorgen van recreatieve tennislessen, is TAF ook nauw betrokken bij de opleiding van jong regionaal en nationaal tennistalent.

De trainer voor de zomer van 2019 zal wederom Jente Bulthuis zijn. Zij is intussen een bekend gezicht op de vereniging en werkt er met veel plezier. Zoals iedereen gewend is zal Jente op vrijdagmiddag de tennislessen voor alle junioren verzorgen. De senioren kunnen zich weer inschrijven voor tennisles op maandagavond.
Opgeven voor de tennislessen kan per heden digitaal via www.tennisacademiefriesland.nl . Let er op dat bij het inschrijven voor de tennisles iedere lesser eenmalig een eigen account moet aanmaken en daarmee inschrijven, ook partners en kinderen. Deadline voor het opgeven voor de tennislessen is maandag 18 maart!
Maak kennis met tennis

Speciaal voor kinderen die tennis eens willen proberen, zijn er proeflessen. Voor de junioren is dit de Tennis Skillz Tour, bestaande uit enkele gratis proeflessen. De volwassenen kunnen vaak een proefles volgen in een bestaande lesgroep. Vraag uw trainer naar de mogelijkheden. Voor een proefles is materiaal altijd te leen. Voor meer informatie en opgeven ga naar onze website www.tennisacademiefriesland.nl.
Tennis is voor iedereen. Of je nu jong of oud bent, ervaren of beginner, bij Tennis Academie Friesland ben je aan het juiste adres. Volg bij ons het hele jaar door tennislessen. Individueel of in groepsverband, recreatief of prestatief, jong of oud.
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van TAF, kijk dan op de website of Facebook pagina. Natuurlijk kan je altijd Jente een mail sturen of even bellen.

Jente Bulthuis jente@tennisacademiefriesland.nl 06-37173230

Met sportieve groet,
Team Tennis Academie Friesland

Op weg naar een “Rookvrije Generatie”

Beste Leden,

Graag jullie aandacht voor onderstaande:

De krantenkoppen liegen er niet om, “Gezonder leven” (!)
Het is een actueel onderwerp, dat ook onze aandacht vraagt.
In onze samenleving wordt er vaak aandacht voor gevraagd. De Rijksoverheid is druk bezig plannen te maken om ons allemaal over te halen, of ons door allerlei maatregelen te pushen, minder te roken, minder alcohol te gebruiken en gezonder te eten. Daar krijgen wij dus mee van doen.

Na het overleg waaraan maar liefst 70 (!) partijen hebben deelgenomen; bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, ligt er nu het zgn. preventieakkoord met als doel dat er in 2040 een rookvrije generatie zal zijn. Vanaf 2020 zullen diverse maatregelen ingaan, dat is dus over een goed jaar al aan de orde! (zo het al niet veel langer gaande / actueel is).
Veel van die maatregelen zullen acties zijn op het financiële vlak, men denkt dat het beoogde effect wordt gerealiseerd wanneer de prijs maar genoeg omhoog gaat. (Er is dus ook veel kritiek op dit akkoord dat, met zoveel gesprekspartners, natuurlijk één groot compromis is van keuzes.)
Ik schat in dat er straks door gemeenten nadrukkelijk meer voorwaarden worden gesteld aan verenigingen als het gaat om onze kantines; een vergunning voor verkoop van alcoholhoudende dranken en/of aanvullende voorwaarden m.b.t. het gevoerde assortiment.

De krachtigste maatregelen worden getroffen tegen het roken.
Roken is voortaan taboe op scholen, zorginstellingen, de kinderopvang, sportclubs. In speeltuinen en bij kinderboerderijen. Bij bedrijven zullen de rookruimtes verdwijnen enz. enz. (Kijk maar om je heen.) Ergens binnen roken mag al niet meer sinds 2008!

Om onze leefgewoonten echt te veranderen is een omslag in ons denken nodig.
Wat dat betreft wil ik jullie vragen eens te bedenken hoezeer gewoonten rondom het roken in de afgelopen jaren al zijn veranderd. Wat eerder de normaalste zaak van de wereld was, wordt nu algemeen bekritiseerd en ook heel vaak doodgewoon niet langer geaccepteerd. Waarvoor momenteel ook wel degelijk begrip bij rokers bestaat!

Onze niet zo gezonde leefwijze is jaarlijks mede oorzaak van vele doden. De ziektes die hierdoor veroorzaakt worden kosten de samenleving heel veel geld. Zij heten ook wel leefstijlziektes, die voorkomen kunnen worden! En daar gaat het dus om.

Deze ontwikkelingen stellen ook ons – als bestuur èn leden van onze vereniging – voor de vraag wat onze rol hierin kan zijn.

– Willen wij dat leden èn gasten van onze vereniging nog blijven roken op onze sportaccommodatie?
– Vijf tennisbanen èn een eigen kantine.
In onze kantine verkopen wij naast koffie, thee en frisdranken ook bier en wijn.
Dat biedt ons de gelegenheid jaarlijks een mooi bedrag te reserveren voor (toekomstig) onderhoud aan onze banen en onze kantine. Dus die inkomsten willen wij niet graag missen. Wij vormen een sportvereniging met een kantine, het beoefenen van de tennissport staat voorop. Het is gezellig na afloop van een partij samen nog even wat te drinken. Een hoge omzet (winst) behalen door    (overmatig) alcohol gebruik is niet het doel en zeker ook niet in het belang van onze vereniging.
– Onze gehaktbal is zo langzamerhand best beroemd in de regio, maar het kan niet verkeerd zijn wanneer onze kantinecommissie ook wat meer variatie aanbrengt en gezondere producten in het assortiment opneemt. Dat is ook gewoon lekker!
Hierin ligt tegelijkertijd een behoorlijke uitdaging voor onze kantinecommissie. Wij willen het draaien van diensten in de kantine nadrukkelijk eenvoudig houden zodat dat klusje ook van alle leden/vrijwilligers gevraagd kan worden. Dus van een “uitgebreide keuken” kan geen sprake zijn.

Onze tennisaccommodatie een beetje rookvrij maken gaat niks worden.
Uit krantenartikelen en artikelen in (bijv.) Centrecourt van de KNLTB maak ik op dat halve maatregelen ons niet echt verder helpen. Bij de discussie in de ledenvergadering van een andere vereniging wordt als voorbeeld genoemd dat de JC niks zag in een oplossing om alle partijen maar tevreden te houden.
Opgemerkt werd dat het roken nu voor 80 procent aanpakken ertoe zal leiden dat de laatste stap niet meer gezet zal worden. Ik kan mij daarin vinden.

Het onderwerp roken op De Terp is – naar wat ik zo heb beluisterd – intussen ook onderwerp van gesprek binnen onze vereniging. Vooral in de gezellige tijd van clubkampioenschappen, met z’n allen onder de zonneschermen zitten de niet-rokers mee te roken. Er zijn nu eenmaal een flink aantal rokers onder onze leden.
Die rokers en niet-rokers willen we allemaal behouden als leden van onze tennisvereniging!

Ik denk dat wij er niet aan ontkomen om van onze leden te vragen niet meer te roken op onze sportaccommodatie.
Waarom zouden we daarmee wachten tot het niet meer mag? Bovendien weten wij allemaal dat roken een ongezonde gewoonte is.

Over het gebruik van Drank en gezond(-er) eten, kunnen wij – zolang de regelgeving ons dat toestaat – proberen gewoon zelf gezond verstand te blijven gebruiken rond de verkoop en het gevoerde assortiment in onze kantine.
Wat wij daar verder aan kunnen doen hoeft niet te wachten op regeltjes en voorschriften – dat kunnen wij waar nodig gewoon zelfstandig aanpassen.

Niet roken, verantwoord omgaan met alcohol en een gezonde voedingskeuze zijn onlosmakelijk verbonden met sport en bewegen, voor jong en oud.
Het creëren van die gezonde sportomgeving past daarom bij de sportieve en maatschappelijke functie van onze tennisvereniging.

De KNLTB wil hierin ook een voorbeeld geven daarom vinden de jeugdevenementen plaats in een rookvrije omgeving. Zodoende probeert ook de KNLTB met elkaar een veilig, sportief en gezond sportklimaat te creëren. In de ambitie om dit te bereiken is de KNLTB partner geworden van de Alliantie Nederland Rookvrij.

Wat levert een rookvrije sportvereniging ons op?
Een rookvrij sportterrein:
– Geeft kinderen het goede voorbeeld
– Beschermt kinderen tegen de verleiding om te gaan roken
– Voorkomt schadelijk meeroken
– Draagt bij aan de beweging op weg naar een Rookvrije Generatie
– Geeft minder afval van sigarettenpeuken en –pakjes
– Zorgt voor positieve aandacht voor de vereniging, ons spelletje!

Is er wel steun voor rookvrije sport?
Acht op de tien Nederlanders vindt dat plekken waar kinderen sporten volledig rookvrij moeten zijn.

Is een rookvrije sportvereniging ook vrij van de e-sigaret?
Ja, Ook het gebruik van een e-sigaret is geen gezond voorbeeld. Bovendien levert de e-sigaret gezondheidsrisico’s en bevat deze vaak het verslavende nicotine. De e-sigaret kan de drempel om te gaan roken voor kinderen verlagen. Daarnaast schept de e-sigaret verwarring: kinderen kunnen het verschil niet goed zien en het maakt (traditioneel) roken normaal

Moeten alle rokers die op onze sportaccommodatie komen stoppen met roken en een rookvrij sportterrein te laten slagen?
Rokers worden niet verplicht te stoppen met roken, maar hen wordt gevraagd rekening te houden waar zij roken.
Ondersteuning om te stoppen met roken wordt geboden door de huisartsen, maar ook via websites.
Bijv. www.ikstopnu.nl of www.stopoktober.nl
https://centrecourt.nl/themas/accommodaties/de-gezonde-sportvereniging/rookvrije-vereniging/
Hoe gaan wij om met eventuele weerstand van vrijwilligers, leden enz?
Juist daarom heb ik dit artikel geschreven om ruim voorafgaande aan onze ledenvergadering kenbaar te maken dat wij hierover met de leden van onze vereniging in gesprek willen.

Binnen het bestuur is dit onderwerp aan de orde gesteld.
De aanwezige bestuursleden waren het er zonder discussie over eens dat wij tijdens jeugdactiviteiten op onze tennisaccommodatie De Terp een rookverbod kunnen instellen.

Maar hoe dan verder?
Eerder – in de tijd van ons groene hokje annex kantine – zijn er mensen bij activiteiten van onze vereniging afgehaakt juist vanwege het roken. Ik zou het niet graag weer meemaken dat leden – om het roken van anderen – minder graag deelnemen aan activiteiten zoals de clubkampioenschappen.
Wij hebben daarom afgesproken dit onderwerp op deze ledenvergadering aan de orde te stellen. Wij willen de leden van onze tennisvereniging vragen zich hierover uit te spreken.
Er zijn verschillende mogelijkheden waarvan is afgesproken die aan jullie voor te leggen.:
1e. Kunnen wij m.b.t. dit onderwerp ook gewoon niks doen en alles laten zoals het is.
2e. Overdag tot bijvoorbeeld 19.00/20.00 uur roken niet meer toestaan omdat er dan ook jeugdleden op onze accommodatie (kunnen) spelen.
3e Kunnen wij van onze leden èn onze gasten vragen voortaan niet meer te roken in de directe omgeving van onze kantine (dus op het terras).
Wil men toch roken, dan zouden wij daarvoor ruimte kunnen creëren bij het materiaalhokje, maar verderop wordt onze accommodatie rookvrij!
Groot bezwaar hiertegen is – vind ik – dat dan een goed voorbeeld aan de jeugd geven niet zal slagen, roken blijft gewoon. De halve maatregel die niet gaat werken waarover ik eerder sprak.
Geen verbod maar gewoon met elkaar afspreken dat er niet meer gerookt wordt op De Terp.
(Wij hebben uitgesproken dat wij geen handhavers of toezichthouders op onze accommodatie willen, daarom spreken wij nadrukkelijk van een verzoek, een afspraak met onze leden om niet meer te roken)

Ik denk dat jullie na dit betoog wel kunt bedenken hoe ik hierin sta, maar nu ben ik dus heel benieuwd naar jullie reacties op de ledenvergadering van 28 Februari 2019.

Met vriendelijke groeten
Henk Nijland
voorzitter LTC IJlst

Meer info over dit onderwerp is op website te raadplegen, bijv.:
Van rookvrij@hartstichting.nl, Team Rookvrije Sport

Daarnaast is het misschien goed om te weten dat de KNLTB partner is en dat er inmiddels meer dan 800 buitensportverenigingen zijn die een rookvrij beleid hebben ingevoerd op het sportterrein.
Een leuk voorbeeld om te lezen van
LTC Abcoude: https://centrecourt.nl/themas/accommodaties/best-practices/abcouder-ltc-tweede-rookvrije-tennisclub/.

WINTERTOERNOOI 2019

Beste leden,

Vanaf heden is het mogelijk om je op te geven voor het WINTERTOERNOOI 2019!
Waar:                   Tennishal Sneek (Molenkrite 130a)

Wanneer:           zaterdag 26 januari

Aanvang :            19:30 (19:15 aanwezig)

Inschrijfgeld:     €10,- (contant en gepast betalen)

Geef je op door je naam en telefoonnummer te sturen naar tc.ltcijlst@gmail.com. Onderstaand houden wij de aanmeldingen bij. Er kunnen 32 spelers meedoen. Je kunt je ook blijven aanmelden als de eerste 32 plaatsen al bezet zijn. Je komt dan op de reservelijst.  De personen op de reservelijst (dus vanaf nummer 33) krijgen bericht of ze nog mee kunnen doen.
Aanmelden kan tot donderdag 24 januari 18:00 uur.
De indeling wordt in de hal bekend gemaakt.

Tot zaterdag de 26ste  De TC  (tc.ltcijlst@gmail.com)

 

Reeds opgegeven:

 1. Marjan Hoekstra
 2. Leo de Graaf
 3. Pieter Bult
 4. Silvia Meeuwsen
 5. Elisabeth Flapper
 6. Renate Gerbrandy-Kuivenhoven
 7. Hardy Bremer
 8. Kiki Bremer
 9. Eeuwe Postma
 10. Yvonne Inia

Vrijwilligersavond 2 november 2018 (datum gewijzigd!)

Wijziging!

Voor alle vrijwilligers van de club, op vrijdag 2 november wordt de vrijwilligersavond georganiseerd. Zet het vast in de agenda, er wordt een leuk programma samengesteld. Houdt de mail in de gaten voor de uitnodiging!

NB. Dit is een inhaaldatum, mocht er een najaarscompetitiewedstrijd ingehaald moeten worden dan vragen wij om dit op de tweede inhaaldatum 9 november te plannen, of anders deze uit te spelen. Ons excuses voor wellicht dit ongemak, het blijft moeilijk een juiste datum te plannen.

Maak kennis met tennis

Ben je benieuwd of tennis ook wat voor jou is? Dan is dit jouw kans!

Zondag 13 mei organiseert LTC IJLST : ‘Maak kennis met tennis’

Of je nu al een tijdje speelt, net begonnen bent of juist wilt starten: tennis is een uitdagende verenigingssport voor alle leeftijden en alle niveaus! Daarnaast is tennis gezond, ontspannend en je kunt het spelen wanneer en hoe vaak jou uitkomt.

Kom daarin naar onze club en ontdek tennis!

‘Maak kennis met tennis’ toernooi

Zondag 13 mei organiseert de tennisvereniging in IJlst een tennistoernooi voor iedereen die kennis wil maken met tennis

Programma

We starten om 13.00 uur. Je krijgt eerst een uurt les van een professionele tennistrainer. Hierna wordt je gekoppeld aan een (meer) ervaren tennisspeler waarmee je enkele korte partijtjes zal spelen. Het toernooi duurt tot ca. 16.00 – 17.00 uur . Het is mogelijk om korter mee te doen

Meedoen?

Je kunt je t/m 10 mei opgeven via het e-mailadres : tc.ltcijlst@gmail.com. Hier kun je ook terecht voor eventuele vragen.

Tot zien op 13 mei op tennispark ‘De Terp’ aan de Dassenboarch 25 te IJlst

Werkzaamheden rondom ‘De Utherne’

Beste mensen, leden van de LTC IJlst,

Zoals veel van jullie zullen hebben gezien wordt er momenteel hard gewerkt op het terrein rond De Útherne. De aanleg van de fontein en wat daar meer bij komt kijken, een parkeerruimte en fietsenstalling. Ik neem aan dat het binnenkort allemaal is gerealiseerd.
Het zal best mooi worden maar voor dit moment is het een zandbak.

Daarin worden machines gebruikt, zijn mensen druk bezig met hun werk en zullen de sporters zich een weg moeten vinden om naar onze banen te lopen.

Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties, dus allemaal opletten !

Daar gaan we nog over in overleg, tenminste daar doen we ons best voor.

Voor dit moment is een goede mogelijkheid om bij onze banen te komen:

 • de fietsen tijdig een plekje te geven, dus niet stapelen rondom de fysiopraktijk (!) – even met beleid a.u.b.
 • daarna even over het gras langs de fysiopraktijk naar een opening in het hekwerk van IJ.V.C. lopen (De deur ligt op de grond.)
 • daarna kunnen jullie langs het voetbalveld het gebruikelijke pad volgen.

De thuisspelende competitieteams vraag ik om de gasten even op te vangen bij de fysiopraktijk en hen daarna te begeleiden naar en van ons mooie tennispark. b.v.d.

Vriendelijke groeten
Henk Nijland

 

Baanonderhoud

We hadden gehoopt om begin maart alvast bezig te kunnen met het prepareren van de banen voor het nieuwe seizoen.
Koning winter gooide echter, hoewel niet voor schaatsliefhebbers, roet in het eten.
We konden daardoor echter pas met het onderhoud beginnen nadat de vorst uit de grond was.
Bovendien had het behoorlijk gewaaid waardoor er veel gravel was weggewaaid en er dus weer veel moest worden aangevuld. (zoals jullie zien lag de gracht bezaaid met gravel)

Nadat de vorst uit de grond was, waren de banen, met name 1 en 2 nog erg zacht, zodat we er nog niet met de tractor op konden.
Dat kon pas in de derde week van maart. We hebben toen eerst de lijnen er ingewalst en zijn gaan rollen/walsen. Daardoor werden de banen al iets harder.
Met behulp van vrijwilligers hebben we op een zaterdag veel nieuwe gravel opgebracht. Wel 10 big bags in totaal.

Vervolgens konden we echt beginnen met opnieuw rollen en egaliseren en de banen te harden door de banen nat te maken(beregenen) en dan met een zware rubbermat te reien.
Maar met de banen 1 en 2 wilde dat in het begin nog niet echt vlotten.
Toch kregen we meenden we zo langzamerhand contrôle over de hardheid van de banen en konden we de lijnen er definitief in trillen.
Dit alles moest onder grote tijdsdruk omdat de competitie op het punt stond te beginnen.
Door een enorme plensbui op woensdag voor de competitie deed ons de moed inde schoenen zakken.
In overleg met het bestuur is toen besloten om de competitie het eerste weekend te laten vervallen en ons als groundsmen nog even de tijd te gunnen wat aan de banen te doen.
Tot onze verbazing waren de banen de volgende morgen behoorlijk hard gebleven en konden we nog even de laatste hand leggen aan de bespeelbaarheid van de banen.

Zoals het er nu naar uit ziet zijn de banen nu goed bespeelbaar en blijven ze ook hard en is er weinig speelschade.
Daarom wensen wij jullie namens de baancommissie veel tennisplezier voor het komende seizoen 2018.
Wel willen we graag dat jullie ook meewerken om de banen netjes te houden. Vooral ook door de hele banen goed te vegen.

Ook hebben Gosse Dijkstra en ik in februari veel snoeiwerk verricht en met behulp van vrijwilligers alles weer opgeruimd.

Afgelopen maandag ging er een lamp van baan 2 kapot.
Gelukkig heeft Dominicus geen hoogtevrees en kon hij dinsdag deze zelf weer vervangen.
Knap staaltje werk en hij kreeg, eenmaal weer beneden, dan ook een daverend applaus van de toen aanwezige dames.

Cor de Jong

Zomerseizoen 2018, het is begonnen!

IJlst, 9 april 2018.

Aan alle leden van onze vereniging.

Het is de mannen van de baancommissie weer gelukt, de banen liggen er weer netjes bij, wij kunnen weer buiten tennissen.

Voor onze groudsmen was het woensdagavond jl. wel even zuur, zo hard gewerkt om binnen twee weken (!)de banen te preparen. Drie van de vijf banen leken bespeelbaar maar toen kwamen regen, hagel, onweer en nog eens beste bui de boel dwarsbomen. De banen waren opnieuw zo zacht dat daarop spelen echt niet mogelijk was.
Daarom is besloten de banen nog niet in vrij te geven voor gebruik en dus ook niet voor de voorjaars competitiewedstrijden.

Wij starten dus deze week – een week later dan gedacht.
Ik hoop dat er afgelopen dagen toch een aantal wedstrijden zijn gespeeld, want inhalen van wedstrijden blijkt lastig. De moderne mens heeft een erg volle agenda, en hoewel dat ook heel mooi kan zijn komt het niet altijd even goed uit.

Ik wens jullie allemaal een prachtig zomerseizoen – veel plezier met de lessen onder leiding van Jente Bulthuis (dit jaar ook bij de senioren!) en in alle wedstrijden.

Namens het bestuur,

Henk Nijland
voorzitter LTC  IJlst.

Opening tennisseizoen 2018

Opening tennisseizoen 2018

Het is lente, de baancommissie treft zijn voorbereidingen, we mogen (bijna) weer los!
Vrijdagavond 30 maart openen we het tennisseizoen.

In overleg met de baancommissie is besloten dat de daarvoor geplande racket avond afgelast wordt.

Door de late vorstperiode zijn de banen vrijdag 30 maart nog niet bespeelbaar.

 

Wedstrijdformulieren en ballen vrijdag 30 maart
De aanvoerders van de competitieteams kunnen vanaf 19:30 tot 20:30 de ballen en competitiepapieren ophalen in de kantine.

Veel succes en speelplezier komend seizoen!

TC LTC-IJLST

www.tennisacademiefriesland.nl

Beste leden,

Net als vorig jaar zullen de tennislessen in 2018 weer verzorgd worden door Tennis Academie Friesland (TAF)

TAF is een jonge tennis organisatie, maar heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan op alle gebieden van tennis. Op de baan, maar zeker ook naast de baan. TAF is in de handen van Arnoud Bulthuis, Jack Driessen en Wilco Veltien. TAF zal ook in 2018 wederom de tennislessen verzorgen bij LTC IJlst.
Samen met enkele gemotiveerde en gediplomeerde collega’s verzorgt TAF op dit moment voor 8 tennisverenigingen in Friesland de tennislessen. Daarnaast organiseert TAF  tenniskampen en clinics en biedt ze daar waar nodig verenigingsondersteuning. Naast het verzorgen van recreatieve tennislessen, is TAF ook nauw betrokken bij de opleiding van jong regionaal en nationaal tennistalent.

De trainer voor de zomer van 2018 zal Jente Bulthuis zijn. Zij zal op vrijdagmiddag net als afgelopen zomer de tennislessen voor alle junioren verzorgen. Op maandagavond zal zij dit jaar ook de tennislessen voor senioren geven, in plaats van Ida Bouma.

Opgeven voor de tennislessen kan per heden digitaal via www.tennisacademiefriesland.nl .

Tennis is voor iedereen. Of je nu jong of oud bent, ervaren of beginner, bij Tennis Academie Friesland ben je aan het juiste adres. Volg bij ons het hele jaar door tennislessen. Individueel of in groepsverband, recreatief of prestatief, jong of oud.
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van TAF, kijk dan op de website of Facebook pagina. Natuurlijk kan je altijd Jente een mail sturen of even bellen. Jente Bulthuis, jente@tennisacademiefriesland.nl , 06-37173230

Tot op de tennisbaan.

De TC