https://www.toernooi.nl/sport/matches.aspx?id=5C50DD47-EAC1-46A2-A6C4-4B5623BA1F86

Beste Leden en supporters,

De inschrijfdatum is alweer achter ons en de schema’s zijn gemaakt. Helaas moeten we wel mededelen dat 3 onderdelen niet doorgaan i.v.m. te weinig opgave voor het onderdeel. Dit zijn de HD B, DD A en de Mix B. De DD A zal dit jaar niet gespeeld worden. De HD B en Mix B zijn bij de A groepen ingedeeld. Hopelijk zullen de koppels dit niet als een probleem zien en ‘gewoon’ met volle moed de strijd aangaan.

Doordat we drie speelweken hebben, is er meer ruimte ontstaan voor ieders beschikbaarheid/bijzonderheden. 75% van de inschrijvingen gaf aan graag vanaf 20:15 uur te spelen. Dit is gelukt, want er zijn geen wedstrijden om 19:00 uur en er zijn maar een paar wedstrijden om 21:30 uur. Mocht er een wedstrijd verplaatst moeten worden, om wat voor reden dan ook, dan is daar dus ruimte voor. Graag wel even een bericht sturen naar Abe (0629306404), zodat hij de geplande wedstrijd kan wijzigen. Dit is voor kantinedienst en (eventueel) publiek ook fijn om online terug te kunnen lezen. Hieronder de link voor het wedstrijdschema: https://www.toernooi.nl/sport/matches.aspx?id=5C50DD47-EAC1-46A2-A6C4-4B5623BA1F86

Vanwege de corona perikelen hebben we allemaal nog wel wat uitdagingen. We gaan ervan uit dat iedereen die mee doet aan de kampioenschappen of wil komen kijken zich aan de richtlijnen houdt!

In overleg met de kantinecommissie hebben we besloten dat er, hoogstwaarschijnlijk, een taak voor de bardienst bij komt, namelijk: De bardienst moet alle namen van de bezoekers én spelers opschrijven die op het park aanwezig zijn. Tevens komt daar de gezondheidscheck (vragenlijst) bij. Dit valt te lezen in onderstaande link: https://corona.knltb.nl/nieuws/2020/08/update-corona-maatregelen-aangepaste-horecaregels-per-10-augustus/ Vanuit het bestuur komt hier nog een definitief besluit over.

Omdat er geen wedstrijden om 19:00 uur starten, zijn de tijden van de kantinedienst verschoven met een half uur. De eerste dienst is van 19:30 uur tot 21:30 uur en de tweede dienst is van 21:30 uur tot 23:00 uur. De tweede dienst is niet altijd nodig, omdat er op sommige avonden geen wedstrijden meer zijn. Als je staat gepland voor deze dienst, dan is het handig om het wedstrijdschema even te controleren. De eerste dienst zal het ‘stokje’ overdragen aan de dan nog aanwezige leden (self service in goed vertrouwen!!).

Voor vragen over de kantinedienst kunt u terecht bij de leden van de Kantine Commissie. Contactgegevens zijn terug te vinden in ons mooie clubblad op pagina 33.
Met sportieve groet,
De TC