Krantenartikel in Groot Sneek

In augustus stond er een mooi beschreven krantenartikel over onze vereniging in de krant Groot Sneek. Mocht je hem gemist hebben dan kun je het artikel hier alsnog lezen. Een foto van het artikel is te vinden op onze facebookpagina.

LTC IJLST steeds levendiger

Van een “Kiki Bertenseffect” kunnen ze bij de Lawn Tennis Club IJlst nog niet spreken, maar de tennisvereniging mag zich nog steeds bloeiend noemen. Een drietal afgevaardigden van de club, Cor de Jong, Dirk Slot en Johan Steenbeek, vertellen GrootSneek met veel trots over hun hobby en over de gang van zaken binnen de vereniging.

GEZONDE CLUB
“We hebben ongeveer 270 leden bij de vereniging en behoren daarmee tot een van de grootste verenigingenin IJlst. Dit aantal is overigens ten opzichte van tien jaar geleden ongeveer met honderd leden gedaald, maar sinds ik vijf jaar geleden penningmeester werd is het aantal leden stabiel te noemen. Door de sluitende begroting hebben we in het verleden kunnen investeren in de banen en de kantine. Hier hebben we nu veel plezier van”, vertelt penningmeester, ledenadministrateur en redacteur van het clubblad Dirk Slot. Zijn clubgenoot Steenbeek: “We hebben al jarenlang geen verhoging gehad van de contributie, iets wat misschien wel uniek is.”

JONG BLOED
De tennisvereniging in IJlst, die met meerdere verenigingen sportcomplex De Utherne deelt heeft als een van de weinige clubs in de tenniswereld een grote groep twintigers en dertigers als leden. Deze groep, zeg maar van vijfentwintig tot veertig jaar, is ruim vertegenwoordigd binnen onze vereniging. Dat zorgt wel voor een mooie sfeer en het nodige elan. Daar zijn andere vereniging wel eens jaloers op”, vertelt de 67-jarige de Jong. De in IJlst wonende Slot vult aan:

“Deze groep jonge mensen neemt ook verantwoordelijkheid en heeft plaatsgenomen in het bestuur en commissies. Persoonlijk vind ik dat wel een positieve wending want de jongere generatie kijkt, hoe je het ook wendt of keert, toch met een andere blik naar bepaalde ontwikkelingen.”

Buiten het sportieve aandeel van de groep leden is het ook financieel een goede zaak. “De kantine kent een goede omzet en enkele jaren geleden viel er zelfs eens een groei van vijftig procent te noteren”, aldus de 31-jarige Steenbeek.

RECREATIEF TENNIS
Dat LTC IJlst een bloeiend verenigingsleven kent is terug te zien in meerdere aspecten. De Jong: “We hebben maar liefst 23 teams die competitie spelen; er zijn daarnaast nog clubcompetities waar we qua aantal deelnemende leden ook niet mogen klagen en daarnaast ook nog leden die met een vaste groep komen tennissen.” Steenbeek, verantwoordelijk voor de PR van de vereniging:

“Die clubcompetities zijn in drie categorieën ingedeeld: enkelspel, dubbelspel en mix. Dat verdelen we bewust over verschillende weken zodat de leden niet hele avonden op de baan te hoeven staan.”

Ondanks de grote aantallen competitieteams staat de vereniging niet bekend om het prestatieve karakter. Slot: “We hebben geen teams die dat echt ambiëren, wat natuurlijk geen enkel probleem is. Je hebt dan nog wel de Friesland Cup, een soort Davis Cup voor tennisverenigingen uit Friesland. Het idee is om daar de beste teams tegen elkaar te laten spelen. Daar doen wij uiteraard aan mee.”

JEUGD
De jeugdafdeling van de IJlster vereniging heeft de mogelijkheid om te trainen. “Dit is onder gebracht bij ProTennis, een organisatie die zelfstandig opereert en facturen stuurt. Als vereniging bieden wij de gelegenheid op maandagavond gebruik te maken van twee van onze banen. Dat is zo afgesproken en het voordeel hiervan is dat alles extern wordt geregeld”, aldus de 52-jarig Slot. Steenbeek: “We hebben hier niet de mogelijkheden om grote talenten te begeleiden. Deze houden we dan ook niet tegen wanneer zij de keuze maken om naar de grotere verenigingen in Sneek te gaan. Er is zelfs een lid van ons dat inmiddels in Heemskerk traint, vanwege haar talent.”

COMPLEX
“Ik help onze groundsmen met het onderhouden van het sportpark en daarbij ben ik voorzitter van de baancommissie”, vervolgt De Jong zijn verhaal: “We hebben hier in 2013 een nieuwe ondergrond gekregen, op dat moment het nieuwste van het nieuwste. Het speelt volgens de tennissers zelf goed, al denk ik persoonlijk dat er nog wel winst te behalen is. Het afwateren van de gravel zou in principe 90% om 10% zijn, maar in de praktijk is dit eerder 65% om 35%. We kunnen na een fikse bui wel binnen 90 minuten weer spelen.”

OUD EN NIEUW
“In het verleden hebben we een handige meneer bereid gevonden om scoreborden te maken. Deze scoreborden wijken af van de hedendaagse palen, die op vrijwel elke baan staat. Je moet even weten hoe het werkt, als je dat weet is het heel makkelijk. Tegenstanders in de competitie zien hier ook de charme wel van in. We hebben er ooit een stemming over gehad tijdens een ledenvergadering en zolang ik hier lid ben blijf ik mij hier hard voor maken”, vertelt Slot enthousiast.

Vanuit de KNLTB, de landelijke tennisbond, is men bezig met het ontwikkelen van een app. Steenbeek ziet hier zeker voordelen van: “De huidige generatie maakt veel gebruik van smartphones en het is natuurlijk de toekomst. Het idee vanuit de bond is overgenomen van het hockey en is in principe een hulp voor de penningmeester. Je kunt daarbij ook nog uitbreiden, waarbij je straks kunt aangeven dat je een baan wilt reserveren of dat je iemand zoekt om tegen te gaan spelen. Allemaal leuke ontwikkelingen”